Montaż nagranych ujęć wideo

Zajmujemy się również postprodukcją związaną z obróbką nagranych przez nas ujęć filmowych z powietrza.

Nagrane wcześniej sceny połączymy w spójną i logiczną całość, której nadamy charakteru poprzez dołożenie podkładu muzycznego i przyjemne w odbiorze przejścia między scenami.

Najczęściej tworzymy proste filmy promocyjne z drona lub krótkie dokumentacje filmowe z powietrza przedstawiające postępy realizacji wskazanej inwestycji oraz otaczającą infrastrukturę.

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.